Medarbejderne

Hvem er vi

For at tilgodese det enkelte barns behov har vi ansat en tværfaglig personalegruppe. Vi har ca. 80 fastansatte medarbejdere samt eget vikar korps.

For at løse de sundhedsfaglige udfordringer der kan opstå, er der sundhedsfaglig dækning i alle vagtlag året rundt. Denne dækning varetages af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.

Derudover er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, social og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, fysioterapeuter samt ergoterapeuter.

Luk alle
Åben alle

Tryghed og trivsel

Vi vægter at skabe en fast og genkendelig rytme. Vi ser barnet / den unge, der hvor det er. Og vi støtter denne i sin udvikling - med særlig fokus på omsorg.

Vi ser, tolker og respekterer børnenes og de unges signaler. Det er via deres udtryksformer, de har mulighed for at blive set, hørt og forstået. Det giver dem indflydelse på deres eget liv.

Alle børn og unge har deres eget dagsprogram, som vi følger for at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen. Dette har de brug for grundet deres udfordringer.

Aktiviteter og tempo

Vi sætter aktiviteter i gang med udgangspunkt i barnets behov

Det er af stor betydning, at vi ser børnene, der hvor de er. Vi stiller ikke for store eller for små krav til dem. For at lykkes bruger vi især teorien "Zonen for nærmeste udvikling", principperne omkring "Total-kommunikation," og vi benytter en neuropædagogisk tilgang. Det er vigtigt for børnene og de unge, at de alle bliver hørt, set og mødt - hver gang.

Kontakt os

Malene Bogh
Funktionsleder
Mobil: 2080 8599
Send e-mail til malene.bogh@herning.dk

Stine Nyborg Christensen
Teamleder
Mobil: 2134 5517
Send e-mail til stine.vejlbjerg@herning.dk

Mette Schou Krabbe
Teamleder
Mobil: 2211 8910
Send e-mail til mette.krabbe@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.